АСОЦІАЦІЯ НОВА МУЗИКА
Міжнародна громадська організація
Українська секція Міжнародного товариства сучасної музики/ISCM
Президент Кармелла Цепколенко

Асоціацію Нова Музика/АНМ засновано в Одесі 1995 року. У 1996 році АНМ вступила до Міжнародного товариства сучасної музики/ISCM і стала її повноправним членом - Українською секцією, що репрезентує всю Україну.

Ідея створення АНМ виникла підчас роботи над першим Міжнародним фестивалем сучасного мистецтва Два дні й дві ночі нової музики/2Д2Н (Одеса, 1995) у фундаторки та художнього директора цього фестивалю української композиторки Кармелли Цепколенко, яка і стала засновницею Міжнародної громадської організації Асоціація Нова Музика.

Головна програмна мета АНМ – розвиток нової музики та нового мистецтва в Україні.

Основним завданням АНМ є всебічна підтримка композиторів, музикантів, музикознавців, менеджерів культури, всіх митців, які розвивають новаторські напрями сучасної музики та синтетичних видів мистецтва. АНМ, виходячи з ідеалу вільного розвитку мистецтва, не обмежує поняття нової музики стильовими чи ідеологічними рамками.

АНМ досягає своїх цілей через організацію та проведення різноманітних мистецько-культурних імпрез та акцій, здійснення аудіо- та аудіовізуальних записів, випуск компакт-дисків, публікацію нотних видань та іншої друкованої й електронної продукції.

Діяльність АНМ різноманітна та багатопланова. Асоціація здійснює інформаційно-рекламну діяльність, надає послуги менеджменту, сприяє творчій праці та підвищенню майстерності, допомагає встановлювати контакти з колегами та менеджерами, спілкуватися зі світовою музичною громадськістю, виконувати та записувати музику, брати участь у фестивалях та конкурсах, обмінюватися інформацією та творами.

Одним із напрямків діяльності АНМ є організація та проведення різноманітних культурних форумів та імпрез. Безперечно, найважливішим досягненням АНМ у цій сфері діяльності є щорічний Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва Два дні й дві ночі нової музики, який зараховується до важливих музичних подій Європи. Він не є імітацією будь-якого іншого фестивалю: його специфіка полягає у сполученні нового змісту та новаторської фестивальної форми. Це – 48-годинна безперервна акція, унікальність якої полягає в тому, що за відносно короткий час перед публікою створюється грандіозна композиція, що захоплює своєю атмосферою як глядачів, так і виконавців. Саме через цей фестиваль АНМ привернула увагу фахівців та широких кіл громадськості до сучасної музики, залучила сотні першокласних професійних українських та закордонних митців, композиторів, виконавців та менеджерів. Підчас фестивалів Два дні й дві ночі нової музики Асоціація веде запис усіх виконуваних творів: вибрані записи ввійшли до чотирьох компакт-дисків (два з яких подвійні) та DVD ROMу Асоціація Нова Музика - Саморефлексія на межі тисячоліть: мультимедійна база даних, який присвячено десятирічній діяльності АНМ (1995–2005). Видання DVD ROMу є складовою частиною проектів Європейське новітнє мистецтво та Платформа кооперації – розвиток арт-менеджмент-тренінг центру при АНМ, підтриманих відповідно Європейською культурною фундацією (Амстердам, Нідерланди) та Міжнародним фондом Відродження (Київ, Україна). DVD ROM також можна розглядати як своєрідний підсумок десятирічної роботи, здійсненої АНМ задля розвитку новітнього мистецтва.

Поряд із фестивальною діяльністю АНМ приділяє багато уваги збиранню та розповсюджуванню інформації про сучасний музичний процес. З цією метою у 2000 році при АНМ створено Музично-інформаційний центр/МІЦ сучасної музики. Головні напрямки діяльності МІЦ при АНМ: збирання, обробка, та розповсюдження інформації про Нову музику, комплектування бібліотеки та фонотеки музичними та нотними виданнями тощо. У комп'ютерній базі даних та у бібліотеці АНМ збирається друкована, аудіо-візуальна та електронна інформація про композиторів, виконавців, дириґентів, музичні колективи, які виконують Нову музику, а також партитури, компакт-диски із записами сучасної музики (фонотека нараховує понад 1000 компакт-дисків) тощо. Всі, хто цікавиться Новою музикою, можуть безкоштовно користуватися фондами Асоціації.

Важливою частиною діяльності АНМ є підготування та видавання друкованих матеріалів, а також баз даних, каталогів та енциклопедій (як електронних, так і паперових) з сучасної української музики. З метою популяризації сучасного українського мистецтва та діяльності АНМ у 1999 році створено веб-сторінку Асоціації Нова Музика http://www.anm.odessa.ua, яка містить три головні розділи: АНМ, Фестиваль 2Д2Н та МІЦ. У 2018 році створена нова версія www.2d2n.art за підтримки Українського культурного фонду. Від 2000 року АНМ публікує Інтернет-часопис Musica Ukrainica www.musica-ukrainica.odessa.ua, де українською й англійською мовами розміщені статті та дослідницькі матеріали відомих українських та іноземних музикознавців, музикантів, композиторів, журналістів і менеджерів культури.

2001 року АНМ видала CD ROM Нова музика України – композитори, твори, виконавці: мультимедійна база даних http://www.anm.odessa.ua, куди ввійшла інформація українською й англійською мовами щодо 24 українських композиторів та виконавців Нової музики (понад 250 музикантів та музичних колективів): фото, біографії, повні списки творів, адреси, а також по декілька записів творів кожного композитора (всього 12 годин музики, 57 творів у форматі МР3).

У 2002 році видано довідник Сучасні композитори України, де українською та англійською мовами наведено біографічну інформацію та повні переліки музичних творів 33 українських митців, діяльність яких пов'язана із сучасною українською музикою.

2003 року подвійний CD ROM Одвертості таїни мультимедійна база даних українських композиторок: текстова та аудіовізуальна інформація (українською й англійською мовами) видано у. CD ROM містить інформацію про 12 українських композиторок, також представляючи понад 170 музикантів та музичних колективів, 111 творів (22 години музики у форматі МР3).

У 2005 році видано DVD ROM Асоціація Нова МузикаСаморефлексія на межі тисячоліть: мультимедійна база даних, який присвячено десятирічній діяльності АНМ (1995-2005).

Всього за роки діяльності Асоціацією Нова Музика підготовлено та видано 10 компакт-дисків сучасної музики, 2 CD ROMи, DVD-ROM, Довідник сучасних композиторів та понад 90 буклетів. У 2018 видано подвійний компакт-диск з кращими творами фестивалів 2008- 2008 років та альбом-книгу до 25-річчя фестивалю 2D2N за підтримки Українського культурного фонду.

Адреса:
Асоціація Нова Музика
65045 Одеса, Україна
Mob. phone: (+38 067) 708 90 37
E-mail: karmella@ukr.net
Online magazine: www.musica-ukrainica.odessa.ua
Website: www.anm.odessa.ua
Website: www.2d2n.art

Два Дні й Дві Ночі нової музики
Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва
ДВА ДНІ Й ДВІ НОЧІ НОВОЇ МУЗИКИ
Президент: Бернгард Вульф (Фрайбурґ, Німеччина)
Артистичний директор: Кармелла Цепколенко (Одеса, Україна)
Директор: Олександр Перепелиця (Одеса, Україна)

Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва Два дні й дві ночі нової музики/2Д2Н - це щорічна імпреза, яка з'явилася на музичній мапі України у 1995 році. Фестиваль організовується та проводиться Міжнародною громадською організацією Асоціація Нова музика/AHM - Українською секцією Міжнародного товариства сучасної музики/ISCM. Голова правління АНМ композиторка Кармелла Цепколенко є артистичним директором фестивалю від самого початку розробки його концепції. Незмінний директор фестивалю – музикант та менеджер Олександр Перепелиця. Велику роль у становленні фестивалю як міжнародної події відіграє його президент, перкусійник та дириґент Бернгард Вульф.

Два дні й дві ночі нової музики – один з найзначніших фестивалів Нової музики та виконавського мистецтва в Україні. Унікальність цієї мистецької акції полягає в тому, що він щороку моделюється за логікою композиторського мислення та відповідно до специфічної концепції засновників фестивалю як 48-годинна подія, де органічно сполучаються різноманітні види мистецтв. Це – свого роду безперервна музична вистава, підчас якої створюється ґрандіозна композиція-перформанс із особливою атмосферою, в якій беруть участь як глядачі, так і виконавці.

За минулі роки безпосередню участь у фестивалі взяли тисячі українських та іноземних митців. Щорічна авдиторія налічує тисячі одеситів, гостей з інших міст України та з-за кордону. Поволі події в Одесі поширюються на інші регіони та країни, сприяють виникненню нових спільних міжнародних проектів, знаходять відображення в національних та міжнародних друкованих та електронних засобах масової інформації. Найкращі записи фестивалів видано на чотирьох компакт-дисках (два з яких подвійні), а також на DVD-ROM'і Асоціація Нова Музикасаморефлексія на межі тисячоліть: мультимедійна база даних, що його присвячено десятирічній діяльності АНМ (1995-2005). У 1999 році створено веб-сторінку фестивалю в Інтернеті http://www.anm.odessa.ua. У 2018 створено нову версію www.2d2n.art за підтримки Українського культурного фонду. Також за підтримки Українського культурного фонду у 2018 році видано подвійний компакт-диск з кращими творами фестивалів 2008- 2008 років та альбом-книгу. Ці видання були присвячені 25-річниці фестивалю.

Оскільки фестиваль є некомерційним, кошти для його організації та проведення отримуються через ґранти від громадських, приватних чи урядових українських, іноземних, міжнародних фундацій та організацій. Із самого початку існування фестивалю його ґенеральним спонсором багато років був Міжнародний фонд Відродження. Також постійну підтримку надають: Міністерство культури України, Одеська облдержадміністрація, Одеська міська Рада, Український культурний фонд, Одеський благодійний фонд Ціацан, швейцарський фонд Про Гельвеція, Австрійська амбасада та КультурКонтакт, Посольство Держави Ізраїль в Україні, Ґете-Інститут та Німецький культурний центр «Баварський дім Одеса», фундація ім. Ернста фон Сіменса, Французький альянс, Шведський інститут та багато інших.

Фестиваль Два дні й дві ночі нової музики увійшов до числа здобутків незалежної України. Тож його мистецький зміст та висліди, як і сам факт та контекст його існування варті аналізу. За задумом та обставинами реалізації Два дні й дві ночі нової музики – це фестиваль, що не має наміру імітувати будь-який інший. Його специфіка полягає у сполученні нового змісту та нової фестивальної форми. Це явище бентежить фантазію, вибиває зі звичної колії, він є неординарним за принципами та унікальним за формою. 48-годинна акція, що починається у п'ятницю чи в суботу пополудні й з перепочинком триває до ранку неділі чи понеділка. Цілий фестиваль поділяється на Перший день, Першу ніч, Другий день та Другу ніч. Кожна музична година надається новому перформансу, що інколи скидається на традиційний концерт, а вряди-годи являє собою театралізоване дійство, скомбіноване з акціями та інсталяціями виконавських, візуальних, мультимедійних та синтетичних мистецтв. Кожна музична година має відкриту форму, репрезентуючи зовні непов'язані одне з одним виступи двох окремих солістів, які стикаються у своєрідному змаганні – дуелі-дуеті. Нетрадиційні акції потребують неконвенційної ситуації і в залі. Протягом перших 13 видань фестивалю, перформери замість звичайного кону використовували спеціально обладнаний майданчик у центрі приміщення. Від 2008 року фестивальні дійства відбуваються на першому й другому поверхах будівлі Одеської обласної філармонії – у фоє та на сцені Великої зали.

Виходячи з ідеалу вільного розвитку мистецтва, фестиваль береться за просування новаторських напрямів сучасної музики та синтетичних різновидів мистецтва, не обмежуючи поняття Нової музики та нового мистецтва стильовими, ідеологічними чи іншими рамками. Головно на фестивалі чути створені останніми роками твори класичного авангарду та пост-модерну, що репрезентують різноманітні течії як живої, так і електронної, комп'ютерної й акусматичної музики. З іншого боку, фестиваль не цурається нових чи незвичних для українського глядача мистецьких форм так званої музики світу, наприклад традиційного мистецтва Вірменії, Кореї, Монґолії чи Аляски. Взагалі, фестиваль є спрямований на розвиток нових форм комунікації між музикантами, між музикантами та публікою, на театралізацію музичного та інших мистецтв, зокрема на синтез різних видів мистецтва. Ця загальна тенденція отримує у кожному фестивалі особливі акценти.

Кожен справжній фестиваль існує насамперед заради відчуття свята, яке він дарує учасникам та гостям, але Два дні й дві ночі нової музики мають ще й низку важливих здобутків і наслідків, що заслуговують на окремий перелік.

Форум в Одесі є парадом досягнень українського та світового мистецтва, демонстрацією нових ідей в галузях форми, змісту та виконавства. Він має ще й функцію виховання естетичних смаків публіки та митців, пошуку нових форм сучасного мистецтва, неординарних постановчих та дизайнерських рішень, пропаґанди таких нових синтетичних видів, як перформанс (поєднання музичної ідеї з символічно закодованою пластикою акторського руху), інсталяція (сполучення візуальних та акустичних ідей з життєвою та соціальною дією), вiдеоiнсталяцiя (сполучення різноманітних форм відеоряду з музикою) тощо.

З кожним роком імпреза набуває дедалі більшої популярності у світі, привертаючи увагу та зацікавленість не тільки фахівців. До України прагнуть приїхати зірки виконавства та видатні композитори з метою продемонструвати свої творчі досягнення. Щораз більший інтерес викликають прем'єри українських творів. На одеському фестивалі українська музика не поступається сучасним світовим досягненням. Нові напрями та форми музичного, виконавського, візуального, мультимедійного мистецтва вже існують в Україні нарівні з будь-якою іншою країною. Визнання українського сучасного мистецтва фактично відбувається на таких фестивалях, де встановлюються пріоритети та напрямки розвитку. Вони дають українській музиці шанс потрапити до репертуару іноземних виконавців. Таким чином забезпечується продовження форуму в концертних залах світу.

За роки проведення фестивалю встановилося плідне співробітництво з іноземними та міжнародними фондами, а також культурними центрами. За роки свого існування одеський форум довів, що Україна є надійним та повноцінним партнером європейської культурної співдружності. Іноземні учасники фестивалю, керівники та представники культурних установ переконалися, що Європа має ще один майданчик для демонстрації Нової музики та мистецтва.

Надважливим є навчально-виховний ефект цього фестивалю, де глядачі знайомляться з досягненнями українського та світового мистецтва. Фестиваль постав справжньою майстернею для українських музикантів, особливо для студентів, які дістають нагоду відвідати класи провідних митців та безпосередньо поспілкуватися з ними. На фестивалі представлено пріоритетні напрямки сучасного мистецтва й кожен учасник може дізнатися нового для себе та урізноманітнити свої естетичні погляди. Ми є свідками того, як змінюються погляди людей, як нове мистецтво стає їхньою життєвою потребою.

З досвідом Двох днів й двох ночей нової музики знайомляться представники розвиваних країн. За підтримки різноманітних фондів менеджери культури приїздять до Одеси, щоб навчитися «робити фестивалі». Наприклад, для Монґолії фестиваль та АНМ постали донором набутого досвіду, надавши концепційну й документальну допомогу та зорганізувавши подорож українських музикантів на перший у цій країні фестиваль нової та традиційної музики Стукіт копит.

Фестивальний рух поширюється Україною. З'являються нові фестивалі сучасної музики, але на сьогодні лише одеський фестиваль цілком присвячено Новій музиці. А головне, одеський фестиваль об`єднує музикантів, митців образотворчого та театрального мистецтв, акторів, режисерів та арт-менеджерів різних країн, дозволяє їм демонструвати свою співдружність мовою мистецтва, породжує спільні мистецькі проекти та культурні акції. Результат фестивалю – нові твори, що створюють іноземні композитори для українських музикантів, а українські композитори – для іноземних виконавців.

Існування одеського форуму має особливу вагу для української культури, для її розвитку та інтеґрації до європейського та світового культурного простору. Безумовно, фестиваль митців-новаторів стає традицією, що, можливо, й є його найзначнішим наслідком.

Адреса фестивалю:
Асоціація Нова Музика
65045 Одеса, Україна
Mob. phone: (+38 067) 708 90 37
E-mail: new_music@irf.odessa.ua
Website: www.2d2n.art
Website: www.anm.odessa.ua